6 Międzynarodowy Festiwal Literacki -

Czas Poetów

Lublin, 21-23 października 2016Program:
WIECZÓR Z ROSYJSKĄ POEZJĄ ŚPIEWANĄ
Zespół NEBOKRAJ powstał z inicjatywy Włodzimierza Kuzyka w lutym 2009 roku w Lublinie. W repertuarze muzyków znajdują się przede wszystkim: ukraińskie pieśni ludowe, pieśni rosyjskie epoki radzieckiej, romanse rosyjskie zaaranżowane na głos i instrumenty akustyczne, polskie piosenki biesiadne, a także akordeonowe i gitarowe utwory instrumentalne. NEBOKRAJ zagrał m. in. na takich festiwalach, jak: „Karpackie Klimaty” (Krosno, 2011), „Letnia Scena Inspiracji” (Lublin, 2011), „Spotkania z twórczością ludową” (Rokitno, 2011), „Noc Kultury” (Lublin, 2012) i wielu innych. Zespół wystąpi w składzie: Włodzimierz Kuzyk (Drohobycz/Lublin) – wokal, akordeon, oraz Vadim Gierko (Lwów/Lublin) – gitara klasyczna.

Poezja – niezależnie od kraju zamieszkania twórców i ich osobistych doświadczeń – rodzi się w ciszy, która towarzyszy także indywidualnej lekturze wierszy. Są to zazwyczaj rzadkie i cenne chwile skupienia. V Międzynarodowy Festiwal Literacki „Czas Poetów” zapewnił wyjątkowe chwile intymnego dialogu autorów z publicznością. Publiczne czytanie wierszy, którego doświadczyliśmy podczas „Czasu Poetów”, to przygoda zarówno dla słuchaczy jak i dla autorów. Głośna lektura była zaproszeniem do podróży w świat wrażliwości i wyobraźni. Dzięki temu powstała przestrzeń wspólnotowego przeżywania emocji i skupienia. Organizatorzy festiwalu zaproponowali spotkanie poetów pochodzących z Izraela, Bułgarii, Ukrainy, Niemiec, Syrii i Polski. Losy niektórych spośród nich związane są z różnymi kulturami i językami, co skutkuje szczególną ostrością widzenia świata. Różnorodność językowa i kulturowa, wyjątkowość indywidualnego doświadczenia była zaproszeniem do wyjątkowego spotkania.Więcej informacji na witrynie festiwalowej.
Projekt zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin.Biuro Festiwalu
Fundacja Sztuki im. Brunona Schulza
siedziba: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

ul. Dolna Panny Marii 3
20-010 Lublin (pok. 23)
tel: 81 532 42 08 wew. 19
kom. 664 840 622
fundacja.schulza@gmail.com
www.schulz.org.pl

Międzynarodowy Festiwal Literacki „Czas poetów” ma na celu spotkanie w jednym czasie i miejscu uznanych poetów, którzy w obecności widzów i słuchaczy zaprezentują swoją twórczość we własnym czytaniu poezji.

Poeci i towarzyszący twórcy, którzy reprezentują różne pokolenia literackie, kultury, idee, formy twórcze, postawy literackie, służą nie tylko promocji twórczości literackiej. Wartości filozoficzne, poznawcze i estetyczne zawarte w twórczości uczestniczących w festiwalu poetów, staną się punktem wyjścia do refleksji nad współczesną kulturą i rolą literatury w naszym świecie.

Na Festiwalu występują także laureaci Wojewódzkiego Konkursu Literackiego, który jest adresowany do wszystkich piszących amatorsko mieszkańców województwa lubelskiego. Podzielony jest na trzy kategorie wiekowe: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła Średnia i Dorośli.

W każdej kategorii wiekowej uczestnicy nadsyłają po dwa wiersze lub opowiadanie do trzech stron maszynopisu dotąd niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach. W konkursie co roku bierze udział kilkuset uczestników, od początkowych klas szkoły podstawowej aż po osoby w wieku dojrzałym. Udział laureatów tego konkursu w wydarzeniu kulturalnym tej miary, co „Czas Poetów”, stanowi nobilitację dla uzdolnionych amatorów, a dla większości z nich być może jedyną okazją do bezpośredniego zetknięcia nie tylko z poezją poszczególnych autorów, ale również z jej twórcami.

Formuła „Czasu Poetów” polegająca na publicznej prezentacji własnych tekstów daje wyjątkową okazję do wkroczenia w świat wyobraźni i wrażliwości ludzi pióra, którzy na co dzień nieczęsto umożliwiają czytelnikom tak bliski kontakt. Głośne czytanie własnej poezji zobowiązuje autorów, przyzwyczajonych na co dzień do naturalnej intymności procesu twórczego, do otwarcia się na licznie zgromadzoną publiczność, współtworzenia spotkania. Dzięki temu „Czas Poetów” jest rodzajem święta poezji ponad podziałami wynikającymi z różnic językowych, kulturowych i osobistych doświadczeń.12  OGÓLNOPOLSKI  FESTIWAL  TEATRÓW  NIEWIELKICH

 LUBLIN,  2 – 4  LIPCA  2016  ROKU
PROTOKÓŁ  Z  POSIEDZENIA RADY  KONSULTANTÓW
12  OGÓLNOPOLSKIEGO  FESTIWALU  TEATRÓW  NIEWIELKICH
 LUBLIN,  DN  2 – 4  LIPCA  2016  ROKU

Rada  Konsultantów:

Mieczysław  Wojtas – przewodniczący
Urszula  Brytan - Golejewska 
Łukasz   Witt – Michałowski

W 12 edycji Festiwalu  wzięło udział 20 wykonawców z różnych  regionów Polski  prezentując  18  spektakli  konkursowych  ( monodramy  i  małe formy sceniczne )  o  zróżnicowanej tematyce, interpretacji i stylistyce teatralnej. Wysiłek twórczy wykonawców, instruktorów i reżyserów został dostrzeżony przez Radę Konsultantów, która postanowiła przyznać nagrody pieniężne i wyróżnienia honorowe. Nagrody zostały ufundowane przez dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie  dr Artura Sępocha.
                                                                   
GRAND  PRIX  FESTIWALU   nagroda  w wys.  1500 zł
otrzymuje:
Mirella  Rogoza-Biel  z  Lublina, spektakl  Ja Maria , na  podstawie tekstu M. Szawińskiej 
w reż. Stanisława Miedziewskiego,
za brawurowe wcielenie się w kontrowersyjną postać znanej noblistki
i  przejmujące  oddanie polifonii jej losów.

NAGRODY   w  wys. 1000 zł
otrzymują:
1.  Marta  Pohrebny   z  Zielonej Góry, spektakl  Słodka , na podstawie  tekstu M. Wąsowskiego 
     w reż. Małgorzaty Paszkier-Wojcieszonek,
za niezwykle poruszające i spójne inscenizacyjnie
     zorganizowanie wyobraźni
widza w opowieści o traumatycznych przeżyciach młodej dziewczyny.
2.  Sylwia  Witkowska   ze  Szczecina , spektakl  Szepty  na motywach  utworu „Sońki”  I. Karpowicza 
     w  reż. Ewy Czapik - Kowalewskiej,
za sugestywne opisanie samotności kobiety i okrucieństwa wojny 
     poprzez
wielowarstwowość stanów emocjonalnych.
3.  Norbert  Stałęga   z  Warszawy , spektakl  Szukałem Boga pod krzesłem na podstawie tekstów
     A. Czulak, N. Stałęgi, M. Smerdy
 w  reż. Anny Czulak  i  Norberta Stałęgi, za niekonwencjonalne
     przedstawienie wewnętrznego rozdarcia bohatera
 spektaklu w kontekście jego własnej seksualności
     oraz za odwagę
eksperymentowania w obrębie formy teatralnej.

Rada Konsultantów  postanowiła również przyznać
NAGRODĘ   SPECJALNĄ    w  wys.  500 zł
za  debiut sceniczny województwa lubelskiego:
Rafałowi Nurzyńskiemu Kacprowi Siwiakowi 
Bartłomiejowi  Niewęgłowskiemu  z  Łukowa ,
spektakl  Między nocą… A DNIEM   w  reż. Sławomira Żyłki.

WYRÓŻNIENIA
otrzymują:
1.  Daniel  Namiotko  z  Suwałk , spektakl  Stopklatka  na podstawie tekstu M. Prześlugi  w reż. Mirosławy      Krymskiej, za pełną empatii próbę przeniknięcia w hermetyczny świat niepełnosprawnego nastolatka.
2.  Kacper  Gugała  z  Ryk , spektakl  Myszy  na podstawie tekstów T. Chabrowskiego  w  reż. Joanny              Zakrzewskiej  i  Kacpra Gugały, za  próbę ocalenia człowieczeństwa w dramatycznej walce ducha
     z ciałem.

3.  Maciej  Karczewski  z  Łodzi , spektakl  Lis  na podstawie tekstu S. Mrożka w reż.  Jowity Popow, 
     za  nieoczywisty dyskurs o wierze  w  scenicznej adaptacji tekstu
Sławomira Mrożka.
4.  Katarzyna  Pacholska  z  Legionowa , spektakl  Unde Malum? na podstawie tekstów W. Kuczoka,
     T. Różewicza, M. Piekorza
, w reż. Mai Ryszkowskiej, za autorskie ujęcie problemu przemocy domowej.
5.  Klaudia  Kowalik  z  Bolesławca , spektakl  Dwudziesty pierwszy na podstawie tekstów K. Kowalik,
     S. Chutnik  i  D. Terakowskiej
w  reż. Anety Ćwiklik,  za  swobodę interakcji z widownią .

Rada Konsultantów serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom za udział
w Festiwalu i prezentację spektakli. Z satysfakcją dostrzegamy wysoki poziom artystyczny przedstawionych w konkursie monodramów i małych form scenicznych, co niewątpliwie wpływa na prestiż i rangę ważnych  w skali ogólnopolskiej spotkań „Teatrów Niewielkich”. Tegoroczna edycja Festiwalu wyraźnie wskazuje kierunek artystycznych poszukiwań twórców,  usiłujących dotknąć intymności ludzkiego przeżywania , używając swego głosu i ciała do próby zdefiniowania wielorakości charakteru ludzkiej natury- częściej  jej mrocznej strony. Takie podejście autorów spektakli służy odkrywaniu różnych warstw odniesień do psychiki człowieka przekazywanych ze sceny z rozbrajającą szczerością i poczuciem wrażliwości. Zauważamy zwłaszcza w młodszym pokoleniu rozwijanie się indywidualnej estetyki przekazu,minimalistycznej, surowej, napędzanej mocnymi środkami ekspresji i wspartej ciekawą literaturą.

Rada Konsultantów szczególnie dziękuje Henrykowi Kowalczykowi – komisarzowi i twórcy Festiwalu Teatrów Niewielkich za pielęgnowanie idei tych wyjątkowych spotkań, dbałość o ich artystyczny wyraz , za organizacyjny trud i stworzenie ciepłej aury sprzyjającej wzajemnym teatralnym kontaktom. Podziękowania składa również Dyrekcji i Pracownikom Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, a także instytucjom wspierającym  Festiwal za pomoc finansową i organizacyjną oraz życzliwość i zrozumienie.


                                  Rada  Konsultantów

Program XII Festiwal Teatrów Niewielkich
do pobrania:
REGULAMIN 12 OFTN 2016
KARTA ZGŁOSZENIA 12 OFTN 2016
PROGRAM 12 OFTN 2016

BIURO FESTIWALU:
Wojewódzki Ośrodek Kultury, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin
Komisarz Festiwalu – Henryk Kowalczyk
tel. 081 532 42 08, wew. 19
e-mail: fundacja.schulza@gmail.com


Więcej informacji na witrynie festiwalowej:


  • Projekt zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego    


29-31 października 2015 r. odbył się w Lublinie 5 Międzynarodowy Festiwal Literacki - Czas Poetów

Zamysłem tegorocznego Festiwalu „Czas poetów” było zorganizowanie w Lublinie międzynarodowego spotkania i prezentacja poezji uznanych poetów z Ukrainy, Niemiec, Białorusi, Bułgarii, Izraela i Polski, połączone z aranżacjami wizualnymi, prezentacjami multimedialnymi, artystycznymi, występami towarzyszącymi, wystawami plastycznymi i aranżacją dźwiękową.
Poezja – niezależnie od kraju zamieszkania twórców i ich osobistych doświadczeń – rodzi się w ciszy, która towarzyszy także indywidualnej lekturze wierszy...

Więcej informacji na witrynie festiwalowej:

Projekt zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin.


 

kontakt: Fundacja Sztuki im. Brunona Schulza, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin, tel. (81) 532 42 08, wew. 19