Serdecznie zapraszamy na XII Festiwal Teatrów Niewielkich!
do pobrania:
REGULAMIN 12 OFTN 2016
KARTA ZGŁOSZENIA 12 OFTN 2016
PROGRAM 12 OFTN 2016

BIURO FESTIWALU:
Wojewódzki Ośrodek Kultury, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin
Komisarz Festiwalu – Henryk Kowalczyk
tel. 081 532 42 08, wew. 19
e-mail: fundacja.schulza@gmail.com


Więcej informacji na witrynie festiwalowej:


  • Projekt zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego    


29-31 października 2015 r. odbył się w Lublinie 5 Międzynarodowy Festiwal Literacki - Czas Poetów

Zamysłem tegorocznego Festiwalu „Czas poetów” było zorganizowanie w Lublinie międzynarodowego spotkania i prezentacja poezji uznanych poetów z Ukrainy, Niemiec, Białorusi, Bułgarii, Izraela i Polski, połączone z aranżacjami wizualnymi, prezentacjami multimedialnymi, artystycznymi, występami towarzyszącymi, wystawami plastycznymi i aranżacją dźwiękową.
Poezja – niezależnie od kraju zamieszkania twórców i ich osobistych doświadczeń – rodzi się w ciszy, która towarzyszy także indywidualnej lekturze wierszy...

Więcej informacji na witrynie festiwalowej:

Projekt zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin.

11 Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niewielkich - relacje pofestiwalowe
4, 5, 6 lipca 2015 r. w Lubline


Już po raz 11, w pierwszy weekend lipca (4-6.07.2015) odbył się Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niewielkich, podczas którego było można obejrzeć kilkanaście spektakli teatralnych. Tegoroczna edycja odbyła się w Wojewódzkim Ośrodku Kultury przy ulicy Dolna Panny Marii 3 w Lublinie. Na Festiwalu zaprezentowali się artyści z całej Polski, reprezentujący różne pokolenia jak i szkoły aktorskie.

Jury 11 Festiwalu Teatrów Niewielkich postanowiło wyróżnić 5 widowisk. Martę Hołyńską z Piotrkowa Trybunalskiego, Klaudię Kowal z Łęcznej, Aleksandrę Karpiuk z Lublina, Szymona Szczęcha ze Szczucina oraz Elżbietę Lewak z Lwowa. Decyzją jurorów nagrodzono 4 spektakle. Nagrody pieniężne ufundowane przez dyr. Wojewódzkiego Ośrodka Kultury dr Artura Sępocha otrzymali Katarzyna Prynkiewicz ze Słupska występująca w "Dobra dziewczyna zeszła na złą drogę", Wojciech Kowalski z Częstochowy ze spektaklem "3 x Tak Rudnicki" oraz Kaja Janiszewska z Zielonej Góry grająca w "nie patrz". Grand Prix trafiło do lubelskiego monodramisty Mateusza Nowaka ze spektaklem "Od przodu i od tyłu" w reżyserii Stanisława Miedziewskiego. Jurorzy podkreślili wysoki poziom spektaklów oraz wrażliwe wsłuchiwanie się uczestników i realizatorów prezentowanych spektakli w moralne dylematy dzisiejszego świata poprzez wnikliwe poszukiwania w obszarze literatury współczesnej przy jednocześnie śmiałym nawiązywaniu do przeszłości.

Ogólnopolski festiwal monodramów ma charakter konkursowy. Podczas festiwalu przyznaje się nagrody w kategorii aktorów profesjonalnych i nieprofesjonalistów. Prezentacjom konkursowym towarzyszą zawsze spektakle zawodowych monodramistów. W zamyśle pomysłodawców Festiwal ten stwarza wszystkim zainteresowanym możliwość budowania teatru na własną rękę, teatru bez inscenizatorów, reżyserów, scenografów, administratorów, dramaturgów. Tak może się dokonywać naturalny powrót do natury teatru, do jego istoty, do aktora i słowa, do wzorów pierwotnych, prawd podstawowych i prostych, do układu człowiek – człowiek.

Pomysłodawcą i komisarzem Festiwalu Teatrów Niewielkich jest Henryk Kowalczyk, twórca alternatywnego teatru Scena 6, a dziś instruktor w Wojewódzkim Ośrodku Kultury. Celem festiwalu jest inicjowanie nowych działań z zakresu sztuki scenicznej (szczególnie w środowiskach, które na co dzień nie mają możliwości kontaktu z tego typu teatrem), podnoszenie kompetencji kulturalnej społeczeństwa w zakresie wiedzy o teatrze oraz tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej.

Festiwal Teatrów Niewielkich kieruje swoje zaproszenie do uczestnictwa szczególnie osób mieszkających w mniejszych ośrodkach miejsko-wiejskich, w których dostęp do fachowych konsultacji na temat tego typu teatru jest wysoce utrudniony. Formuła Festiwalu przewiduje współobecność twórczą wykonawców: amatorów i aktorów zawodowych, którzy mogliby się dzielić informacjami na temat własnego warsztatu teatralnego z osobami, które rozpoczęły lub rozpoczynają pracę w teatrze jednego aktora (zajęcia warsztatowe)...


Wiecej informacji na witrynie festiwalowej:


 

kontakt: Fundacja Sztuki im. Brunona Schulza, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin, tel. (81) 532 42 08, wew. 19